bat〈基礎篇〉盎司換算|Shiny黃金白銀交易所

盎司|盎司換算公克|一盎司等於幾公克

 
炫麗珠寶-知識集錦
炫麗珠寶
   財經新聞
   投資觀點
   投資教室
炫麗珠寶 知識集錦
   網站消息
首頁 > 公告&知識 > 知識集錦 > 〈基礎篇〉盎司換算
〈基礎篇〉盎司換算 〈基礎篇〉盎司換算

即時試算功能連結
 
單位別 公克 公斤 台錢 台兩 盎司
(英兩)
公克 0.001  0.26667  0.02667  0.03215 
公斤 1000  266.6667  26.66667  32.15074
台錢 3.75  0.00375  0.1  0.12057 
台兩 37.5  0.0375  10  1.20565 
盎司 31.1035  0.0311035 8.29427  0.82943 
(英兩)