bat首頁|Shiny黃金白銀交易所

黃金白銀交易所|黃金白銀投資|金銀投資|現貨黃金|白銀交易|Shiny炫麗鑫

 
  美元 / 盎司  金:1,244 ▲2.90 銀: 15.91 ▲0.05 鉑: 829.0 ▲3.00 鈀: 921.0 ▼-2.00   匯率  美元:30.55 ▼-0.07
最新牌告 (2018-07-17 17:43)
黃金收購
(每台錢)
黃金牌告
(每台錢)
白銀現貨
(每台錢)
-- 未 稅 --
[國際條塊]
4,460
[大牛黃金]
賣4,652
買4,534
[小牛白銀]
賣59.99
買56.59
[景福條塊]
4,450
[炫麗飾金]
賣4,780
買4,370
[原料]
(99)
賣59.48
買53.69
[一般黃金]
4,370
4,364
[公會飾金]
賣4,810
買4,270
[原料]
(999)
賣59.77
買54.27
[23K金] 3749 [鉑金條塊]
賣3,250
買2,930
[原料]
(9999)
賣60.36
買54.56 
[22K金] 3566 [鉑金飾品]
賣3,500
買2,910
[製品]
(999)
賣62.12
買55.14 
[18K金] 2841
[14K金] 2111 [鈀金條塊]
賣3,560
買3,130
[製品]
(9999)
賣62.70 
買55.43
[9K金] 1202
< 更多 >
黃金 / 白銀 走勢
指數 匯率 GIA鑽石
[美元]
94.37
[美元]
30.55
[1克拉]
36.66萬
(F/VVS1)
[原油]
71.86

< 更多 >
[人民幣]
4.580

< 更多 >
[0.5克拉]
7.03萬
(F/VVS1)
< 更多 >